Altijd de optimale organisatiestructuur

Vijf stappen

Om altijd de optimale organisatiestructuur te kunnen realiseren zijn een beperkt aantal heldere en gewenste DOELEN nodig

Mensen zijn hun verlangens. Dat maakt hun tot wie zij zijn. In een goed presterend team zijn er een beperkt aantal heldere doelen ( 7 +/- 2) waar ieder team lid zich in kan vinden. Gemeenschappelijke doelen zijn het resultaat van een proces waarin onderhandeld wordt. De basishouding van ieder lid is het besef dat er gemeenschappelijk meer bereikt kan worden dan alleen. Andersom gezegd heeft ieder lid het besef dat het eigen belang het best gediend is door samen te werken.

Om altijd de optimale organisatiestructuur te kunnen realiseren zijn is het nodig dat de cruciale ROLLEN in de organisatie helder zijn.

 • Wat zijn de 20 – 30 belangrijkste beslissingen om de doelen te bereiken?
 • Welke beslissingen zijn essentieel voor de vooruitgang van de activiteiten?
 • Wie neemt deze beslissingen?
 • Zijn de beslissingen gebaseerd op actuele en relevante informatie?

Om altijd de optimale organisatiestructuur te kunnen realiseren zijn is een heldere structuur nodig.

Is het in de huidige organisatiestructuur voor iedereen meteen duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn?

 • Zijn er voldoende mensen?
 • Welke afdelingen zijn er?
 • Wat is span of suppoort van de managers?
 • Hoeveel lagen zijn er in de organisatie?

Mensen centraal

Om altijd de optimale organisatiestructuur te kunnen realiseren zijn is een krachtige HORIZONTALE ORGANISATIE nodig waarin mensen in werkprocessen veel autonomie hebben

Het meeste werk binnen organisatie gebeurt namelijk steeds meer horizontaal.

 • Alle activiteiten die niet in de verticale organisatie zijn belegd dienen horizontaal te worden gecoördineerd?
 • Welke bevoegdheden hebben de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze processen, nodig om snel en goed hun werk te kunnen doen?
 • Zijn deze benodigde bevoegdheden duidelijk gedelegeerd vanaf de hogere niveaus naar deze mensen?

Om altijd de optimale organisatiestructuur te kunnen realiseren is het nodig dat MENSEN met veel plezier samenwerken

Uiteindelijk worden doelen alleen gerealiseerd door gemotiveerde en capabele mensen die plezierig samenwerken.

 • Wat is de samenstelling van het team?
 • Beschikken deze mensen over de benodigde vaardigheden?
 • Wordt er efficiënt en plezierig samengewerkt?
 • Zijn mensen in staat onderlinge conflicten vlot op te lossen?.

De vijf elementen van de DROOM methode staan op zichzelf.  Een verbetering in één van de vijf zorgt al voor een fijnere werkplek.

De DROOM methode zorgt dat uw organisatiestructuur op ieder moment optimaal is.

Ondersteunt de huidige  organisatie jouw werkzaamheden?

Krijg direct antwoord met onze Prioriteiten Scan®.

Onze Prioriteiten Scan® is GRATIS en bestaat uit 20 online vragen.
Na invulling weet je welke organisatie het beste  bij jouw doelen past.

Be Like Water

Klaar voor verandering?