Zen coaching

Leer anders naar jezelf te kijken

Anders leren kijken en anders leren doen door Zen Coaching.

Soms loop je tegen specifieke situaties aan die je dwingen om even stil te staan bij je persoonlijke effectiviteit. Je wilt je werk misschien effectiever doen, meer opkomen voor jezelf, duidelijker grenzen leren aangeven, werken aan je communicatie of bijvoorbeeld een betere leidinggevende worden.

Met Zen coaching leer je op een andere manier naar deze situatie te kijken en met overtuiging datgene te doen waar de situatie om vraagt.

Het beter omgaan met een concrete situatie wordt als coachdoel gekozen. In maximaal 6 praktijkgerichte sessies helpt een zeer ervaren coach om meer inzicht te krijgen in het eigen gedrag.

De nieuw verworven inzichten geven de energie en de moed om zelfbewuster en effectiever te handelen. Dit komt zowel de betrokken medewerker als de organisatie ten goede.

En anders te doen

‘Niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen maar begrijpen’ 
– Spinoza –

Spinoza, een Nederlandse filosoof uit de 17e eeuw die wist waar het in het contact tussen mensen om draait.

Mensen zijn snel geneigd om situaties vanuit hun eigen perspectief te beoordelen en te veroordelen. Juist dit ‘oordelen’ verhindert het beter begrijpen van onszelf en de ander.

Dit onbegrip van anderen leidt binnen de organisatie tot ‘eigen koninkrijkjes’.
Men gaat proberen de situaties zelf op te lossen en het contact met de ander te vermijden. Zo ontstaan suboptimale situaties waar uiteindelijk niemand beter van wordt.

In business coaching worden de betreffende situaties in kaart gebracht en besproken, en wordt geleerd op een andere manier naar zichzelf en de ander te kijken.

Anders leren kijken en anders leren doen door Zen Coaching.

Wij hebben goede ervaringen met korte begeleidingstrajecten die mensen snel en effectief leren zich te bevrijden van de vooroordelen die zowel hun eigen functioneren als dat van de organisatie belemmeren.

Wat we nog meer doen

Organisatiestructuur

Heldere prioriteiten, in de juiste volgorde van belangrijkheid en toepassing, zijn cruciaal voor een goede organisatiestructuur.

Functiebeschrijvingen

Om een organisatie in de praktijk goed te laten functioneren zijn resultaatgerichte functiebeschrijvingen essentieel.

Be Like Water

Voor een betere besluitvorming!