Altijd een heldere Organisatiestructuur

Wat is een goede organisatie?

Een heldere organisatiestructuur toont de prioriteiten en biedt ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Een goede organisatie speelt flexibel en correct in op een snel veranderende en complexe wereld en komt tegemoet aan de toenemende behoefte van werknemers aan verbinding en autonomie.

Een moderne organisatie heeft een inspirerend doel, heldere prioriteiten en een duidelijke manier van werken. Het is een organisatie waarin competente medewerkers weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, over actuele informatie beschikken en bevoegd zijn om beslissingen te nemen.

Onze Prioriteiten Scan® biedt direct inzicht in problemen én oplossingen voor een betere organisatie.

De scan laat duidelijk zien hoe de huidige organisatie functioneert en wat er moet gebeuren om deze te optimaliseren. Een heldere organisatie waardoor iedereen doet waar hij het beste in is.

De simpelste organisatie is vaak de beste.

Wanneer kan het beter?

Veel organisaties groeien in het begin organisch. Er is een duidelijk doel, namelijk ‘uit de startblokken komen’ en groeien, om een plaats in de markt te veroveren. Iedereen zet zijn schouders eronder, vragen worden niet gesteld, eensgezind streeft men naar hetzelfde doel.

Naarmate de tijd voortschrijdt, wordt de organisatie complexer. Er komen meer mensen en managers. De bestaande manier van werken is niet meer toereikend. Er ontstaat verwarring en onvrede in wat ooit een eensgezinde organisatie was.

Het is nu tijd om een nieuwe structuur aan te brengen in de organisatie. Dat bereik je door gezamenlijk je prioriteiten helder te formuleren en je opnieuw te organiseren.

Voor deze situatie ontwikkelde Be Like Water een Prioriteiten Scan®. Het ontwerpen van een nieuwe organisatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bij het gebruik van de Scan wordt geen tijd verloren aan het ongestructureerd inventariseren van ieders mening. De Scan leidt op gestructureerde wijze tot een blauwdruk van de nieuwe organisatiestructuur.

Als deze duidelijk is, kunnen de noodzakelijke veranderingen gerealiseerd worden.

Wat we nog meer doen

Business coaching

In 6 praktijkgerichte sessies helpt een ervaren business coach om milder en realistischer te kijken naar het eigen gedrag.

Functiebeschrijvingen

Om een organisatie in de praktijk goed te laten functioneren zijn resultaatgerichte functiebeschrijvingen essentieel.

Be Like Water

Getting your organisation just right