Diensten

Organisatie ontwerp (kw)

De rode draad in ons kijken naar je bedrijfsvoering (kw) zijn de prioriteiten. In deze snel veranderende tijd heeft het weinig zin om strategische 5 jaren plannen te maken. Prioriteiten zijn flexibeler en transparanter en bieden een betere basis voor performance management (kw).

Prioriteiten zijn voor iedereen herkenbare uitgangspunten waardoor men zich gezien en betrokken voelt bij de discussie over de te volgen koers. Dat is een mooie eerste stap in een veranderproces.

Organisatie ontwerp valt uiteen in 3 stappen

1 Organisatie analyse

2 Organisatiestructuur

3Organisatie inrichting

Organisatie analyse

De beoordeling van de huidige organisatiestructuur (kw) begint met onze PM test. In plaats van langdurige inventariserende gesprekken gebruiken wij onze uit 30 vragen bestaande online assessment, die door één of meerdere key managers wordt ingevuld. De resultaten van de PM assessment zijn direct beschikbaar. De PM analyse geeft aan hoe de gewenste organisatie eruit ziet als die gebaseerd wordt op gewenste prioriteiten.

Organisatiestructuur

De beoordeling van de huidige organisatiestructuur (kw) begint met onze PM test. In plaats van langdurige inventariserende gesprekken gebruiken wij onze uit 30 vragen bestaande online assessment, die door één of meerdere key managers wordt ingevuld. De resultaten van de PM assessment zijn direct beschikbaar. De PM analyse geeft aan hoe de gewenste organisatie eruit ziet als die gebaseerd wordt op gewenste prioriteiten.

Organisatie inrichting

De beoordeling van de huidige organisatiestructuur (kw) begint met onze PM test. In plaats van langdurige inventariserende gesprekken gebruiken wij onze uit 30 vragen bestaande online assessment, die door één of meerdere key managers wordt ingevuld. De resultaten van de PM assessment zijn direct beschikbaar. De PM analyse geeft aan hoe de gewenste organisatie eruit ziet als die gebaseerd wordt op gewenste prioriteiten.

Functiebeschrijvingen (kw)

Voor een goed functionerende organisatie zijn heldere en actuele functiebeschrijvingen onmisbaar. Dit geld zowel voor een afdeling als voor individuele medewerkers.

Korte puntsgewijze rol- of functiebeschrijvingen regelen verantwoordelijkheden, onderlinge relaties met ander rollen en beslissingsbevoegdheden.

Be Like Water maakt voor het beschrijven gebruik van een database met ca. 500 standaardbeschrijvingen.

Business coaching

Business coaching is gebaseerd op inzicht in de drijfveren en kwaliteiten van een persoon, en de beslissingen die gevraagd worden van de persoon, gezien de verantwoordelijkheden van de rol
In 6 coach sessies worden praktijk situaties besproken en geanalyseerd, zodat op basis van aldus verworven nieuwe inzichten gericht gewerkt aan het verhogen van de persoonlijke effectiviteit in specifieke situaties.

Deze coaching kan relevant zijn in de huidige rol, of in een nieuwe of gewijzigde rol.

Be Like Water

Klaar voor verandering?