Motiverende Functiebeschrijvingen

Hoe blijven ze actueel?

Om een organisatie goed te laten functioneren zijn resultaatgerichte functiebeschrijvingen essentieel; korte en heldere beschrijvingen van de belangrijkste verantwoordelijkheden, bevoegdheden en interacties.

De kunst is om alle beschrijvingen actueel te houden. Dat vereist een systematische aanpak waarmee de beschrijvingen snel en efficiënt kunnen worden opgesteld en/of aangepast.

Be Like Water maakt hiervoor gebruik van een database met standaard beschrijvingen die eenvoudig aan uw organisatie kunnen worden aangepast.

Het voordeel van actuele functiebeschrijvingen is dat alle medewerkers optimaal kunnen blijven functioneren.

Zo blijven ze actueel!

In een functiebeschrijving komen organisatiestructuur en werkprocessen samen. Daarom zijn ze belangrijk voor een goed werkende organisatie. Onduidelijkheden in de beschrijving werken als ‘zand de raderen’.

Door de benoeming van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die synchroon moeten lopen met de prioriteiten van de organisatie, weet ieder individu waar hij aan toe is.

Elke wijziging in de organisatie, of in de functie van individuen, moet direct in de functiebeschrijving worden meegenomen. Maar de impact van deze wijzigingen gaat vooral in grotere organisaties verder dan alleen het aanpassen van een of enkele functiebeschrijvingen. Hiervoor wordt in de praktijk vaak te weinig tijd genomen.

Be Like Water heeft een systematische aanpak voor het opstellen én beheren van alle functiebeschrijvingen, zodat elke wijziging naadloos in het geheel kan worden opgenomen.

Een dergelijke structurele aanpak vraagt in het begin wat extra energie, maar dat betaalt zich terug in verhoogde efficiency, betere resultaten en meer werkplezier.

Wat we nog meer doen

Business coaching

Vaak hebben de waardevolste mensen de meeste moeite met veranderingen. Een kort begeleidingstraject kan hen dan helpen.

Organisatiestructuur

Heldere prioriteiten, in de juiste volgorde van belangrijkheid en toepassing, zijn cruciaal voor een goede organisatiestructuur.

Be Like Water

Voor een betere besluitvorming!