pic

Aanpak.

Overzicht aanpak

Identificeren en visualiseren huidige organisatie middels een organigram

Identificeren sterke en zwakke punten van de huidige organisatie. Iedere gekozen structuur heeft voor- en nadelen. Geen enkele structuur heeft alleen maar voordelen.

Structuur dient de realisatie van de strategie mogelijk te maken. Dus wat zijn de strategische prioriteiten?  Dit dienen er slechts een beperkt aantal te zijn, waaruit duidelijk blijkt welke keuzes er gemaakt zijn. Wat wordt er dus ook niet gedaan!

De keuze om iets niet te doen is net zo belangrijk als de keuze om iets wel te doen.

Het doel van de strategie is om zorg te dragen dat de, per definitie, beperkte middelen zo goed mogelijk worden ingezet.

Aanpak in detail

Zeven stappen om tot gewenste resultaten te realiseren

  1. Visualiseren huidige organisatie
  2. Analyseren van sterke en zwakke kanten
  3. Oplossen van korte termijn zwakke punten
  4. Ontwerpen van structuur die strategie realiseert
  5. Structuur completeren met krachtige teams
  6. Implementeren m.b.v.. helder en gedragen actieplan
  7. Monitoren van voortgang t.o.v. de gewenste resultaten
pic

Wilt u uw organisatie verbeteren?

MAAK EEN AFSPRAAK