pic

Be Like Water …my friend

Jacques de Vilder

Om optimaal te kunnen functioneren is iedere organisatie onderworpen aan een aantal algemene wetmatigheden. Bijvoorbeeld: hoe helderder de structuur en de doelstellingen, hoe beter de resultaten.

Mijn core business is het vergroten van deze helderheid zodat organisaties hun potentieel beter kunnen benutten. Ik zorg dat mensen in organisaties beter samen werken.

De eisen die aan de samenhang en samenwerking van medewerkers gesteld worden voortdurend toe:

  • Verlaag kosten
  • Ben innovatief
  • Groei
  • Vind nieuwe klanten
  • Houd bestaande klanten tevreden
  • Doe het vandaag en morgen opnieuw!

Be Like Water consulting ondersteunt bij het verduidelijken van de gewenste organisatie, zodat ambities gerealiseerd worden.

Mijn waarden

Een heldere organisatie een krachtig middel is om de ambitie en blijvende financiële gezondheid van een onderneming te realiseren.

Vanuit een modern theoretisch kader met een praktische inslag werk ik aan een werkbare en heldere organisatie, waarin mensen zich zelf kunnen zijn, prettig samenwerken en zich verder kunnen ontwikkelen.

Ik daag Team leden uit om hun mening en kennis te delen zodat beslissingen op basis van inhoud en in overleg worden genomen. Door mijn pragmatisme, kennis en humor word ik gezien als een persoon met natuurlijk overwicht die integer en verbindend is.

Mijn gedrevenheid en toekomstgerichte visie maken van mij een probleemoplosser die helder communiceert en daarmee richtinggevend is naar leiders en de organisatie. Mijn nieuwsgierigheid en streven naar het hoogst haalbare zorgt dat ik steeds de laatste inzichten en ontwikkelingen in moderne organisaties in de discussie kan inbrengen.

Ik ben een creatief en nuchter persoon die staat voor zijn adviezen, waarbij mijn analytisch- en conceptueel vermogen mij in staat stellen nieuwe organisatie vormen te initiëren en te helpen uit te voeren. Door mijn vasthoudendheid en doorzettingsvermogen kan ik complexe vragen oplossen waarbij mijn kracht ligt in de vertaling van strategie naar de dagelijkse praktijk.

Klanten voelen bij mij een oprechtheid en integriteit en zien in mij een vertrouwenspersoon.

Ik geloof dat alle mensen gelijk zijn. Iedereen heeft kennis en ervaring die kan bij dragen aan het oplossen van de problemen. Ik probeer compassie te hebben voor mezelf en voor mijn klanten. In een meer praktische zin komt dit neer op empathisch luisteren en samenwerken.

De organisatie zal succesvol zijn wanneer voldoende bekwame mensen weten wat hun rollen zijn, wat van hen wordt verwacht, en luisteren naar en samenwerken met hun collega’s.

Be Like Water ‘richt zich vooral op het verduidelijken van verantwoordelijkheden, “structure follows strategy”. Dit is waar het grootste deel van mijn kennis en ervaring is. Tijdens het proces van werken aan de structuur, raak ik ook team of de mensen te raken en ontwikkel hun vaardigheden en competenties

Indien nodig breng ik andere experts aan uit mijn uitgebreide netwerk

pic

Wilt u uw organisatie verbeteren?

MAAK EEN AFSPRAAK