Jacques de Vilder

De oorspronkelijke mens centraal

Hoe kan ik er toe bijdragen dat iemand zijn volle potentie kan leven?

In het begin van mijn carrière lag mijn focus vooral op het behoud van autonomie, de laatste jaren ben ik gaan inzien hoe essentieel verbinding is.

Het bijdragen aan het geluk van anderen is iets waar ik veel plezier en voldoening aan beleef.

Voor mij draait een organisatie in de eerste plaats om mensen. Mensen zijn geen productiefactoren, maar levende wezens met gevoelens en verlangens.

 

 

 

Essentiële kwaliteiten medewerkers

Een organisatie functioneert het best wanneer de processen op orde zijn en de werknemers datgene doen dat aansluit bij hun kwaliteiten.

Om een optimale ordening van processen te kunnen garanderen heb ik de Prioriteiten Scan® ontwikkeld. Met deze scan zijn de dataverzameling en analyse geautomatiseerd. Hierdoor kan ik mij volledig richten op de mens die tegenover mij zit.

Zo komen de werknemers met hun essentiële kwaliteiten goed tot hun recht in de nieuwe organisatie.

Onze dienstverlening

Organisatiestructuur

Een moderne organisatie heeft een inspirerend doel, heldere prioriteiten en een duidelijke manier van werken.

Business coaching

In 6 praktijkgerichte sessies helpt een ervaren business coach om milder en realistischer te kijken naar het eigen gedrag.

Functiebeschrijvingen

Om een organisatie in de praktijk goed te laten functioneren zijn resultaatgerichte functiebeschrijvingen essentieel.

Be Like Water

Klaar voor verandering?